Kredyt hipoteczny zobowiązaniem długoterminowym

Spośród wielu produktów bankowych to właśnie kredyt hipoteczny jest tym, który zaciągany jest na najdłuższy termin. Związany jest on bowiem z zakupem jakiejś nieruchomości, o których wiadomo, iż są niejednokrotnie bardzo drogie. To, co charakteryzuje kredyt hipoteczny to, jak sama jego nazwa wskazuje – hipoteka, a więc zabezpieczenie. Mianem hipoteki określa się jedno z ograniczonych praw rzeczowych, które jednak może być ustanawiane wyłącznie w stosunku do nieruchomości. Jak każde zabezpieczenie, także i to, ma na celu ochronę wierzyciela przed brakiem spłaty ze strony dłużnika. Cały proces, w wyniku którego hipoteka ma być założona względem danej nieruchomości, trwa niezwykle długo, stąd też przy zawieraniu umowy kredytowej początkowo stosuje się tzw. rozwiązania tymczasowe. Mogą to być weksle, poręczenia, czy blokada środków na rachunku bankowym. W ostatnich latach kredyty hipoteczne były dość często zaciągane, gdyż ludzi decydowali się na zakup własnego M, nie będąc jednak w posiadaniu tak znacznej sumy pieniędzy, by sfinansować to przedsięwzięcie z własnych środków.

Na jakie koszty trzeba się przygotować biorąc kredyt hipoteczny?

Każde zobowiązanie, także i kredytowe, wiąże się z ponoszeniem kosztów, które to stanowią zysk dla banku. Żadna instytucja finansowa bowiem nie jest organizacją charytatywną, dlatego też musi w jakiś sposób pozyskiwać swoje dochody. Im więc większa kwota zaciąganego zobowiązania, tym też rosną koszty, jakie trzeba dodatkowo uiścić. Wynika z tego, iż kredyt hipoteczny pociąga za sobą najwyższe opłaty prowizyjne i inne. W przypadku zaciągania kredytu, którego zabezpieczenie będzie stanowiła hipoteka należy pamiętać, iż dojdą koszty wynikające z tego, iż takie zobowiązanie dotyczy nieruchomości. Znajdą się więc w bilansie kosztów zarówno prowizje notarialne, jak i wszystkie inne opłaty konieczne do tego, by hipoteka mogła być na danej nieruchomości ustanowiona. Równie ważne są te koszty, które związane są z założeniem dla danej działki czy budynku księgi wieczystej, czyli niezbędnego dokumentu każdej nieruchomości. Tak, jak przy wszystkich innych zobowiązaniach, także przy kredycie hipotecznym dochodzą koszty związane z jego ubezpieczeniem. Decydując się więc na kredyt hipoteczny, ale też i każdy inny warto dowiedzieć się wcześniej, jakie dodatkowe opłaty będzie trzeba w związku z jego zaciągnięciem uiścić.

Spełniamy marzenia z kredytem hipotecznym

Wraz z chwilą, gdy banki poszerzyły swoje oferty o kredyty hipoteczne ludzie zaczęli bardzo chętnie z nich korzystać, ze względu na możliwość spełnienia swoich marzeń o własnym domu, czy mieszkaniu. To, gdzie człowiek mieszka ma dla niego nierzadko priorytetowe znaczenie. Każdy chciałby się, prędzej, czy później, wreszcie usamodzielnić. Niestety, możliwość, by sfinansować taki zakup z własnych, zarobionych, środków pieniężnych jest w większości przypadków niemożliwy. Ceny nieruchomości są bowiem niesłychanie wysokie i niestety nadal nie zanosi się na to, by kiedykolwiek miałoby się coś w tej kwestii zmienić. Wręcz przeciwnie - deweloperzy budują coraz to bardziej nowoczesne i eleganckie domy, przez co również ich ceny kształtują się na niebotycznym poziomie. Kredyt hipoteczny jest więc doskonałym produktem bankowym, dla tych, którzy posiadają zdolność kredytową i mogą pozwolić sobie na wieloletnią spłatę rat. 20, a nawet w niektórych przypadkach 50 lat to okres, na który taki kredyt się uzyskuje i w tym czasie trzeba go co miesiąc spłacać. Można więc spełnić swoje marzenia o własnym M, ale najczęściej nie obejdzie się bez zaciągania kredytu hipotecznego.


[1] 2 3 4 5     następna