Ryzyko podczas udzielania kredytu gotówkowego

Każde przedsięwzięcie, którego dokonuje się w życiu niesie za sobą ryzyko. Trzeba jednak przyznać, iż nieraz to ryzyko jest bardzo małe, innym razem z kolei prowadzi do sytuacji stresowych. Ten drugi przypadek ma wspaniałe odniesienie do sytuacji banków, które udzielają kredytów gotówkowych. Za każdym razem, gdy to robią obawiają się, czy dany kredytobiorca będzie swój dług regulował w terminie i czy w ogóle będzie spłacał raty. Uważa się więc, iż ryzyko kredytowe jest jednym z najgroźniejszych dla działalności banków. Różni ludzie bowiem zaciągają zobowiązania. Jedni są uczciwi, inni niekoniecznie. Poza tym wiadomo przecież, że życie jest nieprzewidywalne i nigdy nie można być pewnym, co przyniesie. Kredytobiorca może zachorować, stracić pracę, a nawet umrzeć. Ryzyko kredytowe dzieli się na zewnętrzne, które zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej na rynku oraz wewnętrzne, związane z niedokładną oceną wiarygodności kredytobiorcy. Nie trzeba więc się dziwić, że banki bardzo długo analizują, czy dana osoba zasługuje na to, by kredyt otrzymać.