Jakie elementy są niezbędne w umowie kredytowej?

Bez względu na to, od kogo pożyczamy pieniądze, ważne jest, by spisać umowę. Będzie ona chroniła nie tylko interesy wierzyciela, ale także i dłużnika. Jeżeli zaciągamy kredyt gotówkowy w banku podpisanie umowy jest warunkiem niezbędnym, by dostać pieniądze. Warto jednak wiedzieć, co powinno w tego rodzaju dokumencie być zawarte. Przede wszystkim umowa, którą zawieramy z bankiem musi być, pod rygorem nieważności, sporządzona w formie pisemnej. Jeżeli chodzi o treść umowy, to muszą tam być zawarte strony, czyli kredytodawca i kredytobiorca, a także kwota kredytu, zarówno w walucie krajowej, jak i obcej (o ile oczywiście staramy się o taki kredyt). Banki wymagają także, aby w umowie o kredyt gotówkowy (ale też i jakikolwiek inny) znalazł się cel, który ma być spełniony za sprawą tychże pieniędzy. Muszą tam się znaleźć także ustalenia co do tego, w jaki sposób kredyt będzie przekazany i w jakich ratach odbywać się będzie jego spłata. Warto zawsze skonsultować umowę kredytową z prawnikiem, by ustrzec się wszystkich ewentualnych kruczków i haczyków.