Co może bank, gdy wiąże nas umowa kredytowa?

Dodano: 04-03-2012, Tagowanie: fundusz, ryzyko, bank

Zawarliśmy z bankiem umowę kredytową, w wyniku czego otrzymaliśmy kredyt gotówkowy. Wydaje nam się, że na tym skończyły się nasze kontakty z tą instytucją. Pozostaje nam spłata rat. Jeżeli dokonujemy jej w terminie wówczas rzeczywiście kontakty banku z nami ograniczą się do minimum. Jednakże są banki, które lubią mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z ich pieniędzmi, stąd też wykonują pewne działania, o których lepiej dowiedzieć się wcześniej. Bank może umieścić w umowie kredytowej pewne warunki, które umożliwią jemu taki nadzór. Warto więc zawsze dokładnie przyglądać się zapisom umowy. Przede wszystkim bank może sobie zastrzec, że w czasie trwania umowy kredytowej będzie on mógł w każdej chwili zażądać od nas potwierdzenia swojej wiarygodności jako kredytobiorcy. Może także znaleźć się w umowie zapis, iż bank będzie dokładnie kontrolował wydatkowanie kredytu. Zwykle bowiem umieszcza się w umowie cel, na który będą przeznaczone owe środki, stąd też bank chce sprawdzać, czy rzeczywiście kupowane są rzeczy, które ten cel przybliżą. Warto też zwracać uwagę, czy w umowie nie ma jakich rygorystycznych zastrzeżeń i kar, co do braku spłaty rat w terminie. Lepiej nie mieć później żadnych niespodzianek.